7 Tips voor omgang met mensen die rouwen

Omgaan met verlies en rouw hoe doe je dat?

Als er iemand sterft betekent dat mensen een naaste of dierbare verliezen. Logisch dat iemand verliezen pijn doet en dat verdriet en rouw het gevolg zijn. Maar hoe ga je daar als buitenstaander of vriend mee om? Het is best lastig om langs te gaan bij iemand die net een dierbare verloren heeft. Wat zeg je in vredesnaam tegen zo’n iemand? Hoe lastig is het om de juiste woorden te vinden? Zien we er soms zo tegen op dat we excuses verzinnen  – heeft die ander nu geen rust nodig? – en vervolgens maar een kaartje sturen. Langs gaan is te eng. Maar ergens voelt dat natuurlijk helemaal niet goed.

Daarom geeft Memorabel afscheidsmonumenten je een aantal praktische tips en adviezen hoe om te gaan met iemand die rouwt en verdriet heeft vanwege verlies. 

Ben er voor de ander

Wanneer een dierbare of naaste sterft valt er vaak een groot gat. De dierbare die nabij was, is plots voor altijd verdwenen. Om die reden betekent de aanwezigheid van vrienden en/of familie een waardevolle steun en houvast. Weet dat rouwenden het vaak moeilijk of lastig vinden om anderen “lastig te vallen”. Vooral als ze hulp en steun juist hard nodig hebben. Neem daarom zelf het initiatief en pak de telefoon en vraag of je langs mag komen. 

Ben praktisch

Meestal is er in het begin vooral behoefte aan hulp bij praktische dagelijkse dingen. Denk aan koken, huishoudelijke taken en boodschappen, helpen met het schrijven en versturen van rouwkaarten, het voorbereiden van de uitvaart, enz. Opper zelf ideeën en doe suggesties. Pak zelf het initiatief, maar vraag natuurlijk altijd wel eerst even toestemming.

Vraag

Wat heb je nu nodig? Weet je dat stemmingswisselingen onderdeel zijn van het rouwproces? Het ene moment wil iemand graag lang en uitgebreid praten en andere keren is er juist behoeft aan stilte en verstilling. Het is ook natuurlijk dat iemand af en toe behoefte heeft om nu eens over iets totaal anders te hebben dan het overlijden en het verlies. Lachen en grappige herinneringen ophalen is soms heel verfrissend.

Respecteer alles en laat je oordelen thuis. Laat vooral blijken dat je er voor de ander wilt zijn, dat je respecteert wat hij/zij op dat moment ook wel of niet wenst.  Vraag in geval van twijfel gewoon waar de ander op dat moment behoefte aan heeft!

Luister aandachtig en oprecht

Het kan lastig zijn om oprecht te luisteren en je eigen ervaringen en adviezen niet te delen. Probeer eens oprecht en met de volle 100% aandacht te luisteren naar de verhalen en ervaringen van de ander. Zelfs al heb je het 10x eerder gehoord. Laat de rouwende persoon alle ruimte om zijn of haar ervaringen en de bijbehorende gevoelens te uiten. Ga niet in tegen jouw inziens onterecht schuldgevoel, boosheid of intens gevoeld verdriet. Laat de ander de ruimte om alle emoties te ervaren en uiten. Oordeel niet over de ander.

Laat uitpraten!

Vol van aandacht voor de woorden en het verhaal van de ander. Ook al herhaalt de rouwende zichzelf meerdere keren, blijf er met je aandacht bij – verslap niet! Iemand die in de rouw is voelt de behoefte om meerdere keren uitgebreid te vertellen wat er allemaal gebeurt is . Vaak is het erg nodig en zakelijk om dat veelvuldig en nogal uitgebreid te doen. Geen probleem toch als je iemand eens echt laat uitpraten?

Blijf komen

Na een tijdje gaat het gewone leven weer verder; maar dat geldt vooral voor omstanders. Mensen in de rouw hebben meer tijd nodig. Ga niet in de veel gemaakte fout door na een half jaar te zeggen ” wordt het geen het tijd om eens verder te gaan met je leven?” 

Blijf vooral regelmatig komen en blijf oprechte interesse tonen. De rouw is niet na een vaste periode voorbij. De ene mens heeft daar wat meer tijd voor nodig dan de ander. Nogmaals oordeel niet over de ander. Weet jij hoe jezelf onder die omstandigheden zou reageren? En bedenk dat ieder mens anders is en dat ook vergelijkbare situaties anders ervaren kunnen worden. Rouw beleven mensen anders.  De een helpt het om een bijzonder en uniek grafmonument te laten maken waar de nabestaande zelf nauw bij betrokken is, en de ander stelt een mooi foto herinneringsboek samen. Alles is goed als het de rouwende helpt.

Bespreekbaar

Het verlies en het rouwen moeten bespreekbaar blijven. Zorg dat de rouwende zich veilig voelt en zich niet hoeft in te houden. Laat hem/haar alle ruimte om zo veel en zo lang als nodig is over het geleden verlies en verdriet te praten. 

Memorabel afscheidsmonumenten wenst dat deze eenvoudige tips je verder helpen om mensen die rouwen bij te staan. Veel sterkte!