Asbestinventarisatie voor kantoren

Stamt uw kantoor af van vóór 1994? De huidige Nederlandse wetgeving schrijft dan voor dat er voorafgaand aan sloop- of renovatiewerkzaamheden een asbestinventarisatie voor kantoren uitgevoerd dient te worden. Een dergelijk asbestonderzoek mag alleen uitgevoerd worden door een gecertificeerd asbestinventarisatiebureau.

Wat is een asbestinventarisatie?

Een asbestinventarisatie is een onderzoek naar alle asbesthoudende materialen en toepassingen in een gebouw of object. Een asbestonderzoek begint (bijna) altijd met een deskresearch. Tijdens het deskresearch worden de bouwtekeningen en oude rapportages bestudeerd. Eventueel worden de (vorige) bewoners van bijvoorbeeld het kantoorpand geïnterviewd. Een DIA (deskundig inventariseerder asbest) spoort vervolgens het asbest op. Van het asbestverdachte materiaal worden monsters genomen die worden geanalyseerd door een geaccrediteerd laboratorium . De bevindingen worden vervolgens uitgebreid verwerkt in een heldere rapportage.

Renovatie kantoorpanden en kantoorgebouwen

Is uw kantoorpand toe aan een complete renovatie? Voldoet de isolatiewaarde niet meer aan de gestelde normen en wilt u hier iets aan doen? Dan moet u eerst nagaan of uw kantoorpand vóór 1994 gebouwd is. Voor die tijd werd er namelijk nog veel asbest gebruikt in gebouwen. Asbest kent vele toepassingen. In Nederland is het meeste asbest in de bouw gebruikt. De beroepsmatige toepassing van asbest is in 1993 gestaakt. Daarom worden bouwwerken van na dat jaar gezien als asbestvrij. Bijna 80% van de geïmporteerde asbest werd in Nederland gebruikt voor asbestcement producten zoals golfplaten en waterleidingbuizen. In totaal zijn er meer dan 3.500 asbest bevattende producten.

Subsidieregeling verwijdering asbestdaken

De Nederlandse overheid heeft bepaald dat de ‘Subsidieregeling Verwijdering Asbestdaken’ met zekerheid zal blijven bestaan tot en met 31 december 2019. Deze regeling is niet alleen voor particulieren maar ook bedrijven, organisaties en overheden mogen er gebruik van maken. Wanneer je een gebouw beheert met asbest zul je moeten investeren om deze asbest te laten verwijderen. Hieronder vindt je een aantal tips om de kosten voor het verwijderen van asbest zo laat mogelijk te houden:

 

– Verwijder de asbest voor 2020: Tot deze tijd kun je namelijk nog gebruik maken van de subsidieregeling asbestdaken

– Vraag meerdere offertes voor asbestinventarisatie op; zelfs lokaal kunnen de prijzen soms flink verschillen.

– Kies een plaatselijk saneringsbedrijf: Als de klus meerdere dagen in beslag zal nemen bespaar je in ieder geval op de (vaak dure) voorrijkosten. Daarnaast heb je alle regionale kennis en contacten binnen handbereik.