De strijd van het AFM tegen minileningen

De AFM voert al tijden strijd tegen de aanbieders van minileningen, in de volksmond ook wel flitskredieten genoemd. Het is hen een doorn in het oog dat dergelijke leningen nog steeds via het internet worden aangeboden.

De Nederlandse wetgeving op het gebied van kredieten
Volgens de Nederlandse wetgeving zijn extra of verborgen kosten verboden bij het afsluiten van een lening. In het verleden werd hier nog wel eens misbruik van gemaakt. Zo was het de regel dat bij het afsluiten van een doorlopend krediet of een persoonlijke lening het verplicht was een levensverzekering af te sluiten. Uiteraard diende deze levensverzekering bij dezelfde partij te worden afgesloten als waar de lening werd afgesloten.

Op die manier verdienden kredietverstrekkers niet alleen aan het verstrekken van de lening, zij maakten nog extra winst door het verkopen van een verzekering.

Dit werd als onwenselijk beschouwd en is daarom al enige tijd verboden. 

De discussie omtrent flitskredieten
In het geval van een minilening gaat het niet om een verzekering die dient te worden afgesloten. Het gaat in dit geval om een garantstelling. Een minilening is niet aan te vragen of af te sluiten zonder deze garantstelling. 

Omdat het een verplichting is, oordeelt het AFM dat het hier om verborgen en extra kosten gaat, die vergelijkbaar zijn met het  verplicht afsluiten van een levensverzekering bij het aanvragen van een doorlopend krediet of persoonlijke lening.

Het verweer van de flitskrediet aanbieders
Het verweer van de aanbieders van minileningen is dat ook al is een garantstelling verplicht, dat dit niet altijd extra kosten met zich meebrengt. Het is namelijk ook mogelijk om zelf een garantstelling te verschaffen. Je kan in principe een vriend of familielid aandragen die voor jou garant wilt staan. Indien deze garantsteller voldoet aan de gestelde voorwaarden dan worden er in dat geval geen extra kosten in rekening gebracht.

Een vrije keuze of niet?
Er bestaat dus een keuze bij het afsluiten van een minilening met betrekking tot de garantstelling. Echter, in de praktijk blijkt dat het overgrote gedeelte van de mensen die een minilening afsluiten gebruik maken van de betaalde garantstelling.

In dit geval wordt er door Ferratum Finance een garantstelling afgegeven. Indien je niet op tijd de lening terugbetaald, dan doen zij dit voor jou. Echter, je dient hiervoor wel te betalen. En vrij forst ook. 

Kan de AFM ook optreden tegen de laatste aanbieders van kleine leningen?
De hoge kosten en het feit dat meeste mensen gebruik maken van deze garantstelling leidt ertoe dat de AFM deze praktijken wil verbieden. Ze hebben al redelijk wat succes behaald, want bedrijven zoals voorschotje en Cashper zijn inmiddels gestopt met het verstrekken van deze kleine leningen.

De overgebleven partijen die nog steeds minileningen verstrekken, te weten Saldodipje en Ferratum, liggen onder het vergrootglas bij het AFM. Tot op heden heeft het AFM nog geen succes behaald om ook deze partijen te laten stoppen met het verstrekken van leningen in deze vorm

De strijd gaat echt door. En alleen de toekomst zal leren of het AFM ook Saldodipje en Ferratum het aanbieden van minileningen kan verbieden.