Het ontstaan van de personenlift

Al sinds de oudheid is het principe van de lift bekend. De Romeinen gebruikte het om wilde dieren in het Colosseum lost te laten door ze met een lift door grond naar de oppervlakte te takelen. Ook de de Egyptenaren gebruikte lifttechnieken om bij de immense bouwwerken materiaal omhoog te takelen.

De lift kreeg door de eeuwen steeds beter toepassingen maar was nog steeds als gevaarlijk te bestempelen. Personenliften werden al in geringe mate door rijke mensen zoals Lodewijk de 14e aangeschaft. Maar het was pas na 1850 dat de lift veel beter toegepast kon worden dankzij de veiligheid die Elisha Otis wist te creëren.

Veiligheidslift

De veiligheidslift kreeg een verzekering waardoor, bij het breken van de liftkabel, de liftkooi automatisch werd stopgezet door een valbeveiliging. Bij het wegvallen van de neerwaartse of opwaartse druk zouden metalen tandwielen, die zich bij elke ophoging of daling vastzetten, ervoor zorgen dat de liftkooi niet kon vallen.

Tractielift

De tractielift is de lift die wij nu nog kennen, zij het nu elektrisch. De grootste veiligheidsproblemen waren nu wel opgelost maar de lift was nog verre van ideaal. Het was nog erg oncomfortabel om de lift te gebruiken en was er nog teveel kracht nodig voor de aandrijving van het liftmechaniek.

De tractielift zorgde voor een geleidelijke aandrijving waarbij via een kabel een contragewicht een tegenovergestelde beweging maakt waardoor de lift met minder energie in werking gebracht kon worden. Daarbij werd het afremmen van de personenlift nog efficiënter. Deze tractielift komt van oorsprong uit de mijnbouw vandaan.

Elektrische lift

Dankzij een andere uitvinding uit die tijd, de elektromotor van Tesla, kon de personenlift van een nieuwe aandrijving voorzien worden. Dit was in eerste instantie niet gemakkelijk te combineren maar Werner von Siemens wist dit uiteindelijk goed te combineren. Later werd de elektrische personenlift verbeterd door Charles en Norton Otis, zonen van Elisha Otis die de veiligheidslift had uitgevonden. Zij brachten de elektrische lift op de commerciële markt en werden gezien als de beste liften omdat de grote hoogten aankonden en zeer veilig en comfortabel waren.

Personenlift toepassingen

De lift die wij nu kennen als personenlift was oorspronkelijk een goederenlift maar heeft dankzij de ontwikkelingen veel meer toepassingen gekregen. Niet alleen is de liftkooi doorontwikkeld maar ook de aandrijving zoals de elektromotor en de hydraulische aandrijving.

Zeker voor grote hoogten is de elektromotor aandrijving nog steeds de beste aandrijving voor personenliften, maar voor een kleinere personenlift in huis is een hydraulische aandrijving zeer efficiënt.

Zo kunnen personenliften ook gebruikt worden voor in kleine woningen wanneer iemand niet zonder lift mobiel kan zijn zijn in de woning. Deze zelfde toepassingen worden ook gebruikt in plateau- en hefplateau liften.