Ooglens vervangen door een laser

Tegenwoordig is er veel mogelijk op het gebied van oogchirurgie. Zo is het mogelijk een kunstlens in het oog te plaatsen als de natuurlijke ooglens om welke reden dan ook niet meer goed functioneert. Eerst werd het vervangen van de ooglens handmatig gedaan door een oogchirurg.

Klassieke behandeling lensvervanging

Als er een ooglens moet worden vervangen door de oogchirurg wordt er eerst door hem of haar een kleine incisie in het hoornvlies gemaakt om de natuurlijke ooglens weg te kunnen halen. Uiteraard gebeurt dit alles onder verdoving. De oogarts moet vervolgens de incisie zeg maar openhouden met speciaal gereedschap. Met behulp van geluidsgolven wordt de ooglens dan als het ware verpulverd en wordt als laatste de kunstlens geplaatst. Uiteraard is bovenstaande een korte samenvatting van de ingreep, in de praktijk komt er veel meer bij kijken maar dat spreekt voor zich.

Lensvervanging door een ooglaser

Maar tegenwoordig behoort lensvervanging door een ooglaser ook tot de mogelijkheden. Bij Visus oogkliniek wordt hierbij de Catalys laser ingezet. Allereerst wordt er door de oogarts een 3D beeld van het oog gemaakt om te kunnen bekijken wat de eigenschappen van het oog en de lens van de patiënt zijn. Als dat namelijk goed in kaart is gebracht kan er een behandeling op maat worden gestart.

Laser maakt de incisie

Vervolgens wordt er met behulp van de Catalys laser een incisie gemaakt in de ooglens. Het grote voordeel van het gebruik van de ooglaser om de snee te maken ten opzichte van het handmatig aanbrengen van de incisie is dat een en ander met de laser wel 10 keer zo nauwkeurig gebeurt. Ook aan de zijkant van het hoornvlies worden door de ooglaser hele kleine sneetjes aangebracht. Ook dat kan met de Catalys laser veel nauwkeuriger gedaan worden dan met de hand. Uiteindelijk wordt diezelfde ooglaser ingezet om de natuurlijke ooglens te verpulveren en weker te maken zodat de arts de lens eenvoudig kan verwijderen. Hierbij worden veel minder geluidsgolven gebruikt dan bij de klassieke behandeling. Dan wordt de kunstlens ingebracht.

Voordelen laserbehandeling

Het allergrootste voordeel is, zoals hierboven al genoemd, dat met de Catalys ooglaser veel nauwkeuriger kan worden gewerkt dan door de oogarts die een en ander handmatig moet uitvoeren. Daardoor ontstaat er ook minder schade aan het weefsel en kan de patiënt sneller herstellen dan bij de handmatige ingreep door de oogarts. Als u van plan bent uw ooglens te laten vervangen door een ooglaser zal u altijd eerst een intakegesprek krijgen met alle informatie over de risico’s en de gang van zaken bij de behandeling met de Catalys ooglaser.