Professionele dementiezorg

Wanneer een van uw naaste familieleden aan het dementeren is, zal er helaas in een tijd gaan komen dat deze persoon niet meer zonder zorg kan. Hiervoor is bestaat speciale professionele dementiezorg. Deze zorg wordt dan ook vergoed door de overheid, zorgverzekering of de gemeente. Hiervoor geldt in Nederland een bepaalde zorgstandaard waaraan voldaan moet worden. In Nederland zijn er dus drie verschillende manieren waarop dit gefinancierd wordt.

Zorg via de gemeente
De gemeente werkt volgens de Wmo oftewel de Wet maatschappelijk ondersteuning. Onder deze wet vallen enkele vormen van zorg. Dit is namelijk thuiszorg waarbij huishoudelijke hulp wordt geboden, woonaanpassingen gedaan worden en vervoer geregeld kan worden. Daarnaast wordt ook begeleiding geboden en plaats voor tijdelijk verblijf. Verder kan er nog ondersteuning in de vorm van respijtzorg geboden worden.

Zorg die vergoed wordt door de zorgverzekering
Tevens is er ook zorg die vergoed wordt door de zorgverzekering. Dementie valt tevens onder de zorgverzekeringswet. In deze gevallen wordt de zorg vaak door de verpleger uit de wijk of een maatschappelijk medewerker die gespecialiseerd is in dementie uitgevoerd. Zij helpen bij onder andere bij het douchen en het geven van de medicatie.

Wet langdurige zorg
De wet langdurige zorg of WIz is ingegaan op 1 januari 2015. Deze wet vervangt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten oftewel de AWBZ. Deze wet is speciaal bedoeld voor de mensen die zich in een vergevorderd stadium van dementie bevinden. Deze mensen kunnen niet zonder intensieve zorg en toezicht de gehele dag. Deze wet vergoedt dan het verblijf in een zorginstelling. Deze zorginstelling moet wel aan de juiste zorg voorwaarden voldoen. Zodra je gebruikt maakt van de wet langdurige zorg heb je direct ook geen recht meer op de wet maatschappelijke ondersteuning.

Contact opnemen
Vind je het moeilijk om te achterhalen onder welke zorg jouw naaste valt? Neem dan contact op met een zorginstelling, zorgverzekering of de gemeente. Zij kunnen jou helpen met meer informatie. Mensen met gespecialiseerde kennis in dementie zullen tevens een advies kunnen geven omtrent de juiste zorg.