Voordelen van een goede personeelsplanning voor callcenters

Callcenters hebben vaak veel werknemers in dienst, daarom kan het maken van een planning soms lastig zijn. Een goede personeelsplanning is voor een organisatie erg van belang. Daarnaast brengt dat veel voordelen met zich mee. In deze blog worden er een aantal voordelen beschreven van een goede personeelsplanning.  

Het levert kwaliteit

Een goede personeelsplanning zorgt ervoor dat het werk op een goede manier kan worden uitgevoerd. Wanneer er rekening wordt gehouden met de wensen van de werknemers heeft dat een positief effect op jouw organisatie. De werknemers raken op deze manier meer betrokken bij de planning. Dat kan ervoor zorgen dat de kwaliteit van hun werk wordt verhoogd. Daarnaast kan een goede personeelsplanning ervoor zorgen dat de communicatie en samenwerking verbeterd wordt.

Een personeelsplanning wordt vaak gemaakt in Excel. Excel levert niet zoveel kwaliteit op dan een planningssoftware. Met behulp van een planningssysteem kun je de medewerkerstevredenheid en klanttevredenheid verbeteren. Speciaal voor callcenters kan er een samengesteld softwarepakket gemaakt worden, zodat er op een efficiënte manier een planning kan worden gemaakt. Het speciale softwaresysteem kan geautomatiseerd een personeelsplanning maken. Er wordt dan gekeken naar planning van de weken daarvoor en naar de gedefinieerde regels. Op basis daarvan wordt een planning gemaakt.

Beschikbaarheid werknemers

Door middel van een personeelsplanningssysteem kun je meer informatie inzien over je werknemers. Dit kan voor callcenters relevant zijn. Je kunt bijvoorbeeld bekijken welke werknemers er beschikbaar zijn, welke vaardigheden ze bezitten en of ze flexibel inzetbaar zijn. Naast dat, is er ook te zien hoeveel vakantiedagen je werknemers hebben. In het systeem kan er ook gemakkelijk een vakantie, doktersbezoek of vrije dag worden aangevraagd. De aanvraag wordt nagekeken door een geautoriseerde gebruiker.

Projecten en taken

Door middel van een personeelsplanningssysteem is er gemakkelijk te zien welke projecten er op dat moment lopen en welke er gaan komen. Werkt jouw callcenter niet met projecten? In de personeelsplanning kun je ook zien welke taken en werkzaamheden nog uitgevoerd moeten worden. Op deze manier kan je een goed overzicht houden van wat er nog moet gebeuren en wat de deadlines daarvan zijn. Daarbij kun je met de informatie van de medewerkers en taken goed matchen.

Door een goede personeelsplanning kunnen de geplande taken en werkzaamheden samen goed worden uitgevoerd. Het verbetert de communicatie en de samenwerking tussen de werknemers. Wanneer er gebruik gemaakt wordt van een personeelsplanningssysteem vindt de communicatie plaats binnen één centrale plek. Dat voorkomt dat je losse e-mails en telefoontjes krijgt.