Wat te doen bij gedwongen huisontruiming

Het gedwongen verlaten van een huis is de moeilijkste fase die iemand mee kan maken in slechte tijden. Aanleidingen hiervoor zijn dan ook niet mis en kunnen ernstige gevolgen hebben voor de bewoner.

Aanleiding

Er zijn een paar aanleidingen mogelijk die ervoor zorgen dat je als bewoner wordt gedwongen de woning te verlaten en moet ontruimen. De basis hierin ligt bij gedwongen executie of de onleefbaarheid van de woning.

Gedwongen executie

Wanneer iemand dusdanig in de schulden zit dat zelfs de woning in beslag wordt genomen, is het vrijwel onmogelijk om dit terug te draaien. Als het eigen bedrijf failliet gaat en je bent geregistreerd als rechtspersoon dan komt ook het eigen vermogen in aanmerking voor inbeslagname.

Onleefbaarheid

Het kan voorkomen dat er een besluit komt vanuit de gemeente dat deze een woning onbewoonbaar verklaart. De situatie in of aan de woning is zodanig slecht of zelfs gevaarlijk dat het verder bewonen hiervan geen optie meer is.

Dit komt vooral voor bij persoonlijk huishouden die te wensen overlaat, en dan met name mensen die langdurig geen onderhoud aan hun woning plegen of überhaupt een compleet slecht huishouden voert. Het kan soms ook voorkomen dat de woning plotsklaps onbewoonbaar is geworden door externe factoren zoals brand of een dreigende situatie als een aardbeving.

Voorbereiding

In alle gevallen komt de beslissing vanuit de gemeente om de woning te ontruimen. Hiervoor is wel de nodige voorbereiding op zijn plaats. Ten eerste de bewoner moet van tevoren op de hoogte gebracht worden dat de woning verlaten en ontruimt moet worden.

Het is vooral de bewoner die opgevangen moet worden om begeleidt te worden in deze fase. Het gaat hier vooral om begrip te creëren dat het nodig is want gedwongen een woning moeten verlaten is een zwaar emotioneel proces.

Ontruiming

De woningontruiming leiden kan in samenwerking gaan met de bewoner, maar het is van belang dat dit zo vlekkeloos mogelijk verloopt. Het is dan geen optie om de bewoner hier zelf aan te laten werken. Vooral vanuit de gemeente is er iemand bij betrokken die de woning verlating en ontruiming overziet. Desnoods in samenwerking met medewerking van het sociale wijkteam voor opvang van de bewoner, en politie en brandweer als het gaat om een onbewoonbaar verklaarde woning.

Oplevering

Wanneer de ontruiming van de woning is geschied dan kan deze klaargemaakt worden voor de executie bij de faillissementsveiling. Anderzijds kan de woning herstelt worden naar aanleiding van bewoonbaarheid. Het is in dit laatste proces dat de bewoner opgevangen kan worden tot de klus geklaard is.

Tot die tijd dat de woning niet bewoond mag worden zullen de eigendommen van de bewoner opgeslagen moeten worden. Hiervoor kan de bewoner samenwerking krijgen met de gemeente die hierin voorziet. In geval van inbeslagname moet de bewoner zelf voor deze kosten opdraaien.