Auteur archieven: bas@tritium.nl

Asbestinventarisatie voor kantoren

Stamt uw kantoor af van vóór 1994? De huidige Nederlandse wetgeving schrijft dan voor dat er voorafgaand aan sloop- of renovatiewerkzaamheden een asbestinventarisatie voor kantoren uitgevoerd dient te worden. Een dergelijk asbestonderzoek mag alleen uitgevoerd worden door een gecertificeerd asbestinventarisatiebureau. Wat is een asbestinventarisatie? Een asbestinventarisatie is een onderzoek naar alle asbesthoudende materialen en toepassingen […]