Innovatie met zonne-energie

Over de hele wereld merken we de effecten die het broeikaseffect op onze aarde heeft en zien we de uitputting van niet-hernieuwbare bronnen. Het is daarom steeds belangrijker dat we duurzame oplossingen vinden voor deze problemen. Door gebruik te maken van hernieuwbare energiebronnen zoals het zonlicht kan onze afhankelijkheid en uitstoot van fossiele brandstoffen aanzienlijk […]

Thuiswerk En Gezondheid

Werk kan schadelijk zijn voor de gezondheid. In veel beroepen is het duidelijk dat dit verband waar is: Een bouwvakker die de hele tijd zware lasten moet dragen, krijgt zeker sneller weer problemen dan vele anderen. Het constante bouwlawaai beschadigt het gehoor en het gevaar voor ongevallen is hoger dan in andere beroepen. Maar is […]

Optimaal voorbereiden voor een hardloopevenement!

Optimaal voorbereiden voor een hardloopevenement! Meedoen aan een hardloopevenement, veel mensen doen het. Maar hoe kan je jezelf nou het best voorbereiden op een hardloopevenement? Welke voeding kan je het best gebruiken? Welke hardloop spullen moet je allemaal meenemen? Na het lezen van deze blog hoef je je hier niet meer druk om te maken. […]

Asbestinventarisatie voor kantoren

Stamt uw kantoor af van vóór 1994? De huidige Nederlandse wetgeving schrijft dan voor dat er voorafgaand aan sloop- of renovatiewerkzaamheden een asbestinventarisatie voor kantoren uitgevoerd dient te worden. Een dergelijk asbestonderzoek mag alleen uitgevoerd worden door een gecertificeerd asbestinventarisatiebureau. Wat is een asbestinventarisatie? Een asbestinventarisatie is een onderzoek naar alle asbesthoudende materialen en toepassingen […]