Smartengeld claimen bij letselschade

Als u letselschade oploopt, heeft u op grond van de wet recht op schadevergoeding als een ander aansprakelijk is voor het ontstaan van het letsel. Dit geldt voor alle soorten letsel en voor alle oorzaken van letsel, waaronder verkeersongevallen, arbeidsongevallen of letsel door een medische fout. Bij letsel is de opgelopen schade zowel materieel als immaterieel. De materiële schade bestaat onder andere uit schade aan eigendommen (bijvoorbeeld uw auto of kleding), gemist inkomen en de kosten van medische behandeling. Daarnaast heeft u recht op smartengeld. Smartengeld is een vergoeding voor immateriële schade.

Wat is smartengeld?

Smartengeld is een vergoeding voor geleden pijn en gederfde levensvreugde. De volgende factoren wegen onder andere mee bij het berekenen van de hoogte van smartengeld:

  • aard en ernst van het letsel;
  • blijvende lichamelijke beperkingen en littekens;
  • door het slachtoffer geleden pijn;
  • het verloop van het herstel;
  • de leeftijd en persoonlijke situatie van het slachtoffer.

Hoe wordt smartengeld berekend?

Om smartengeld te berekenen moet eerst een goed beeld worden gevormd van het letsel en de persoonlijke situatie van een letselschadeslachtoffer. Hierna kan aan de hand van eerder toegekende bedragen een smartengeldberekening worden uitgevoerd. Letselschadespecialisten maken hierbij gebruik van de ANWB-smartengeldgids. De smartengeldgids bevat een verzameling van door rechters toegekende smartengeldbedragen. Door vergelijkbare gevallen te onderzoeken wordt een berekening gemaakt van de hoogte van het smartengeld in een specifiek geval.

Hoe krijgt u een smartengeldvergoeding?

Voor een letselschadevergoeding, waaronder het smartengeld valt, moet u een persoon of rechtspersoon aansprakelijk stellen voor de door u geleden schade. Door te onderhandelen of een vordering in te dienen bij de rechtbank kunt u vervolgens een schadevergoeding krijgen. U kunt zelf uw letselschadeclaim afhandelen. De kosten van juridische bijstand bij letselschade moeten vergoed worden door de aansprakelijke partij. Het inschakelen van een letselschade-expert is in de meeste gevallen dan ook kosteloos. Door te kiezen voor een letselschadebehandelaar die lid is van het Register Letselschade (Keurmerk Letselschade), een erkende LSA-advocaat of een Nivre-register expert weet u zeker dat u de best mogelijke juridische bijstand krijgt.