Het belang van een auditor voor organisaties

Een auditor is iemand die aanvullende informatie en advies geeft aan het bestuur en management van een organisatie over hoe de bedrijfsvoering wordt uitgeoefend en de toereikendheid van de risicobeheersingssystemen, inclusief de daarbij behorende rapportages.

Wat is het precies?
Auditing is een zeer complex proces, het belang van auditors in de financiële sector is nog nooit zo belangrijk geweest als nu, hun rol als vertrouwde adviseurs wordt ook steeds meer gewaardeerd. Auditing helpt organisaties hun bedrijfsdoelstellingen te bereiken, hun risico’s te beheren en hun bedrijfsprestaties te verbeteren, waar ook ter wereld.

Internal Auditor
De Internal Auditor (IA) beoordeelt hoe zijn organisatie erin slaagt om het bedrijfsproces en de daarbij horende risico’s te beheersen. Dit gebeurt op meerdere gebieden, denk hierbij aan systemen, productie, techniek, marketing en HR. Een interne audit is een onafhankelijk onderzoek verzorgt door de IA waarmee een organisatie haar eigen bedrijfsvoering tegen het licht houdt en zo probeert de kwaliteit te waarborgen. De IA zal naar aanleiding van het onderzoek aanbevelingen doen over het terugdringen van de risico’s.

Operational Auditor
De Operational Auditor (OA) onderzoekt de bedrijfsprocessen en de beheersorganisatie op bestuurlijk niveau. Hierbij wordt gekeken naar de inrichting en aansturing van de organisatie maar ook naar de functionaliteit van het de allocatie-, informatie-, communicatie- en controle systemen. De OA rapporteert in hoe de organisatie alles op orde heeft. hierbij worden ook de risico’s in kaart gebracht en worden eventuele maatregelen getroffen.

IT auditor
IT Auditors worden steeds belangrijker omdat de kwaliteit van IT van steeds groter belang wordt. Hun oordelen en adviseren over de IT beheersing en beveiliging in een organisatie, ook de afstemming van bedrijfsprocessen in IT is van groot belang. De kwaliteit van IT is belangrijk, niet alleen voor de veiligheid maar ook ten aanzien van transparantie, governance, continuïteit en compliance.

Extern
Veel grotere bedrijven hebben een Internal Auditor in dienst, toch kiezen ook veel bedrijven juist voor een audit support van een extern bedrijf, mede doordat die in meerdere bedrijven hebben gewerkt en zo meer verschillende ervaringen hebben opgedaan. De audit support van Kriton is hierbij een mooi voorbeeld, Kriton heeft veel te bieden op het gebied van audit support.