Wat doet een erfrecht advocaat?

Een erfrecht advocaat wordt in de arm genomen wanneer bij de nalatenschap problemen ontstaan of komen te bestaan. Hierbij worden zaken als nalatenschap rechten en plichten van erfgenamen duidelijker gemaakt en worden schuldeiser of schuldenaren in kaart gebracht.

De nalatenschap

Een erflater, ofwel de overledene, laat dingen achter met of zonder testament. Hierin moet dus duidelijk zijn wat er nagelaten wordt en wie de begunstigden zijn.

Normaal gesproken zijn bepaalde zaken duidelijk. Met een testament geeft de erflater duidelijk aan wie wat wordt nagelaten. Bij een erflating zonder testament gaat de erfenis direct naar de laatste echtgenoot waarbij de kinderen recht hebben op hun kindsdeel.

Maar wat moet er gedaan worden wanneer de volgende zaken zich voordoen?

  • er zijn geen erfgenamen bekend
  • de erflater heeft nog schulden te voldoen
  • de erflater heeft nog schulden te innen
  • erfgenamen zijn niet tevreden met hun aandeel in de nalatenschap

Bij dit soort situaties kan een erfrecht advocaat een uitkomst bieden.

Erfrecht advocaat

Een erfrecht advocaat zoals Erfrechtonline geeft juridische bijstand bij de nalatenschap. Hiermee wordt duidelijk gemaakt wie waar recht op heeft, of deze personen nog opgespoord moeten worden, wie nog schulden heeft te voldoen, wie schulden mag innen namens de erflater en hoe schulden worden verdeel over de erfenis en erfgenamen.

Geen erfgenamen bekend

Wanneer er geen testament is en niet bekend is wie de erfgenamen zijn dan wordt er een bewindvoerder aangewezen. Dit kan een familielid zijn of een direct betrokken persoon of instantie. Samen met de erfrecht advocaat wordt in kaart gebracht wie mogelijk als erfgenaam in aanmerking komt.

De erflater heeft schulden te voldoen

Wanneer aan wordt gegeven dat er schuldeisende partijen zijn moet juridisch onderzocht worden wie van de erfgenamen de last moet dragen voor het voldoen van de schulden. Samen met de erfrecht advocaat wordt bepaald hoe hoog de last is en of deze last door alle erfgenamen gedragen moet worden.

Een goed voorbeeld is schulden voldoen zonder aanwezigheid van een testament. Normaal gesproken gaat de nalatenschap over naar de echtgenoot en hebben de kinderen recht op hun kindsdeel. Maar het is de echtgenoot die de draaglast heeft om de schulden te voldoen. Hiermee mag dit niet in mindering gebracht worden op het kindsdeel.

De erflater heeft schulden te innen

Wanneer bekend is dat de erflater nog schulden heeft te ontvangen moet duidelijk zijn wie de schulden heeft. Hierop kan bepaald worden in welke evenredigheid de te innen schuld wordt toegekend aan de erfgenamen.

Het kan ook zijn dat een erfgenaam een uitstaande schuld heeft. Hierop wordt de erfenis van de erfgenaam verminderd met de schuld. Dit kan tevens ook opgenomen zijn in het testament zodat dit al van tevoren vastligt.

Erfgenamen zijn niet tevreden met hun aandeel

In het algemeen komt het voor dat niet iedereen altijd tevreden is met hun aandeel omdat er sprake kan zijn van een te verwachten aandeel of ontevredenheid ten aanzien van iemand anders die een aandeel in de erfenis krijgt.

Juist bij dit soort situaties ontstaat er veel getouwtrek en kunnen emoties hoog oplopen. Het is dan vooral in deze situaties dat het recht moet spreken. Neem in dit geval een erfrecht advocaat in de arm.